Kauno psichoanalizės ir psichoterapijos studijų draugija (KPPSD) įkurta 2008 m.

Tikrasis Tarptautinės psichoanalitinių draugijų federacijos (International Federation of Psychoanalitical Societies, IFPS) narys nuo 2008 m.

Draugija jungia 14 psichoanalitiškai orientuotų psichoterapeutų, turinčių išsilavinimą, atitinkantį IFPS reikalavimus (ši taisyklė taikoma tikriesiems draugijos nariams), savo darbe ir teorinėse pažiūrose orientuotų į šiuolaikinę psichoanalizę, interpersonalinę psichoanalitinę terapiją. Draugijos veikloje taip pat dalyvauja asocijuoti nariai, besidomintys psichoanalize bei psichoterapija, bet nebaigę aukščiau minėto išsilavinimo.

Draugijos tikslai:
 • toliau vystyti psichoanalizės teoriją ir praktiką;
 • rūpintis psichoanalitinės psichoterapijos specialistų mokymo bei tobulinimosi klausimais;
 • siekti psichoterapijos teisinės bazės tobulinimo;
 • vienyti psichoanalitiškai orientuotus psichoterapijos specialistus.
KPPSD uždaviniai:
 • dalyvauti tarptautinių organizacijų veikloje;
 • dalintis moksline ir praktine patirtimi;
 • bendradarbiauti su psichoanalitinės psichoterapijos organizacijomis Lietuvoje;
 • organizuoti tobulinimosi bei mokomuosius seminarus ir kursus psichoanalitinės psichoterapijos srityje;
 • skatinti ir remti kvalifikacijos kėlimo stažuotes užsienyje;
 • organizuoti konferencijas, simpoziumus;
 • rūpintis visuomenės švietimu sveikatos klausimais;
 • rengti, leisti, platinti literatūrą psichinės sveikatos klausimais;
 • palaikyti kontaktus su institucijomis, atsakingomis už sveikatos apsaugos strategijos formavimą.